8063
8063

בית חולים כרמל, חיפה

הקמת מחלקת יולדות הכוללת חדרי לידה, פגיה, מיון וחדר ניתוח.

העבודות כוללות את כל עבודות הבניה, מערכות חשמל, מיזוג וגזים רפואיים.

שטח הפרויקט: כ- 1200 מ"ר.

אדריכל: מושלי אלדר אדריכלים.

שנת הקמה: 2016