*8063

מרכז אולמן למדעי החיים

מכון ויצמן

מ"ר - נפח הפרויקט

שטח הפרויקט 2600 מ"ר

קומות

5

אדריכל

מושלי אלדר אדריכלים

יזם

מכון ויצמן למדע

אודות הפרויקט

ביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג תשתיות בבניין אולמן אשר כללו:
– קומת "מנהרות" במפלס תת קרקעי- שיפוץ הקומה כשטח טכני כולל אלמנטי תשתיות חדשים.
– קומת 0 – קומת מעבדות בשטח של כ-2000 מ"ר אשר פורקה במלואה והוקמו מעבדות חדשות עם ציוד מדעי חדשני.
– קומת כניסה ראשית – בשטח של 1,600 מ"ר אשר פורקה במלואה והוקמו מעבדות מחקר חדשות.
– בשאר קומות המבנה בוצעו התחברות למערכות ותשתיות חדשות.
– בקומת הגג פורקו מתקנים ישנים, חיבורים לתשתיות חדשות ואיטום ג' חדש.

גלריה