*8063

מחלקת הסרטן מרכז רפואי שיבא

רמת גן

מ"ר - נפח הפרויקט

שטח הפרויקט 9000 מ"ר

קומות

3

אדריכל

קרן מחקרים רפואיים

יזם

אודות הפרויקט

גלריה