דלג לתוכן כפתור לפתיחת תפריט נגישות

תפריט נגישות

8063
8063

מדיניות החברה

  1. לבצע עבודת בנייה וגמר בפרויקטים בהנדסה אזרחית באיכות גבוה, עפ"י החוק ובהתאם לתקנים, למפרטים, לתוכניות ולצפיות הלקוח.
  2. כל הפעילויות בתחום האיכות יקיפו ויחייבו את כל הגורמים בחברה ויעשו על פי ת"י iso 9001-2008 ועל פי חוקים הקשורים בבניה, תשתיות, פיתוח ותקנותיהם ובהתאם לתקני טיב/ביצוע של החברה תוך כדי שיפור מתמיד.
  3. כל עובד ו/או בעל תפקיד, אחראי על איכות עבודתו וכל מנהל בחברה אחראי על האיכות בתחום עבודתו.
  4. ביצוע המטלות והדרישות בתחום האיכות מחייב את העובדים ובעלי התפקידים והוא חלק מתפקידם.
  5. מדיניות האיכות מובנת ומיושמת ע"י כל עובדי החברה בכל עת.
  6. מערכת האיכות פתוח לביקורת והצעות שיפור מהעובדים, מהלקוחות ומגורמים בלתי תלויים (מכון התקנים).
  7. החברה תשקיע ומשקיעה בהדרכות והשתלמויות לעובדים ובפעולות לשיפור האיכות בחברה.