מבני ציבור

בית התפוצות
לפרויקט
מגדל השמש
לפרויקט

מרכז המוסיקה

ראש העין

אודיטוריום ומרכז אירועים

גבעת וושינגטון