מבני ציבור

מגדל השמש
לפרויקט

בית התפוצות

אוניברסיטת ת"א

מרכז המוסיקה

ראש העין

אודיטוריום ומרכז אירועים

גבעת וושינגטון