דיווחי החברה

תשקיף להשלמה מאי 2023

מצגת חברה פברואר 2024

מצגת חברה יוני 2023